INBJUDAN/TILLÄGGSREGLER

NSS-motorbåtskommitté hälsar Dig hjärtligt välkommen till 2022 års upplaga av Nynäs Offshore Race.

Ladda ner Inbjudan/Tilläggsregler

Datum

Tävlingen äger rum den 19:e och 20:e augusti 2022

Plats                                      

Nynäshamns Segelsällskap, Strandvägen 26

Inbjudna klasser                   

Samtliga av UIM och SVEMO sanktionerade offshoreklasser samt Classic Offshore och Aquabike Offshore. Vid färre än tre anmälda i en klass, kan klass strykas eller flyttas över till annan högre klass.

Mästerskap                           

Europa Mästerskap Offshore 3A, 3C, 3X. OBS!! För deltagande i EM fordras Internationell licens.

SM/RM för samtliga övriga aktuella klasser.

Anmälan                               

Anmälan sker via SVEMO-TA, där du kan skapa en profil och genomföra anmälan. För instruktioner se Instruktioner för anmälan i SVEMO-TA

Anmälningstiden för EM-klasser går ut 18 Juli. För övriga deltagare går anmälningstiden ut den 8 augusti.

Se även till att uppdatera dina uppgifter hos Webtracking.

Anmälningsavgift                 

Betalning sker till NSS bankgiro 603-4714 (senast 8 aug.).

EM för svenska förare 2.200:- , avgift är fri för utländska förare.

3 J, Classic och Aquabike 700:-/dag övriga 1100:-/dag.

I anmälningsavgiften ingår 2 stycken (Aquabike 1 st) matbiljetter per tävlingsdag.

Matbiljetter                          

Extra matbiljetter kan beställas för 150 kr/st genom att skicka ett e-mail till info@nynasoffshore.se

Efteranmälan                       

Efteranmälan, d.v.s. anmälan efter den 8 augusti, kostar 500 kronor utöver anmälningsavgiften.

Avanmälan                           

Avanmälan kan göras fram till tävlingsdagen, men anmälningsavgiften betalas endast tillbaka i sin helhet om avanmälan görs senast den 8 augusti. Vid avanmälan efter den 8 augusti betalas ingen

anmälningsavgift tillbaka.

Engångslicens                       

Engångslicens enbart för Nynäs Offshore Race kan lösas genom SVEMO TA. En förutsättning är att Du ska vara registrerad i Idrott OnLine av din klubb för att Du ska kunna söka och lösa licens.

Bara personer med licens kan anmälas till tävlingen. Kompetenskraven är desamma som för ordinarie licens.

Tidplan                                  

Registrering och besiktning från                   18 aug. Torsdag, kl 15 – 18

19 aug. Fredag,   kl 08 – 13

20 aug. Lördag,   kl 08 – 10

Förarmöte                                                     19 aug. Fredag,   kl 14

20 aug. Lördag,   kl 11.30

 

Regler                                    

Tävlingarna hålls enligt SVEMO samt UIM reglemente och Internationella sjöfartsregler.

I hamnområdet råder fartbegränsning om 5 knop.

Hjälm och flytväst

Hjälm och flytväst skall bäras av besättningen vid all träning och tävling. Ansvaret för val av hjälm och flytväst ligger helt hos bäraren själv. För övriga regler avseende hjälm och flytväst hänvisas till SVEMO-SR (§ 7.1 Hjälm) samt UIM reglemente. (se § 202.02.14-15 och § 712-713).

Flytvästens flytkraft och förmåga att vända dig i vattnet beror bl.a. på din klädsel och du måste själv testa detta. Att du gjort detta intygar du med en signering på besiktningsprotokollet.

Bana                                      

Flervarvsbana på Gårdsfjärden-Mysingen. Sjökort Nr 6171

Preliminär banlängd Fredag 50NM och Lördag 65NM. Olika längd och antal varv beroende på klass.

Mer info kommer i startbekräftelsen.

Träning

Träningstid erbjuds Torsdag 18/8 kl. 18-19, Fredag 19/8 kl. 11-12 samt Lördag 20/8 kl. 09-10.

Separata förarmöten för dessa träningstider hålls 15min. före respektive tid.

Sjösättning                                                                                                                  

Med kran eller ramp.

Kranlyft av båt får endast genomföras med lyftstroppar som är godkända vid säkerhetsbesiktningen.

Start

Masterbåtsstart enligt UIM §305.

Tidtagning

Tidtagning sker med Webtracking.

Officiell anslagstavla

Officiell anslagstavla finns utanför klubbhuset till vänster om entrén

Resultatlista

Preliminär resultatlista anslås på officiell anslagstavla snarast möjligt efter respektive avslutad tävling. Information om beslut från Tävlingsledningen som kan påverka resultatlista så som felkörning, besiktningsanmärkning etc. anslås också på officiell anslagstavla.

Priser och prisutdelning

Prisutdelning kommer att ske vid klubbhuset så snart det finns en definitiv resultatlista.

Glaspriser från Kolmården Design till de tre främsta i varje klass, samt företagspriser.

Tankning

Det finns ett antal mackar på land i Nynäshamn. Sjömack finns i fiskehamnen.

Tankning och annan bränslehantering i depån får endast ske på anvisad plats.

Depå

Depån vid NSS-klubbvarv är låst och bevakad nattetid. Rökning är förbjuden i depån.

Endast en bil per team får passerkort till depån. Övriga bilar parkerar på anvisade parkeringar.

Reklam                                  

Arrangören förbehåller sig rätten att placera reklam på de tävlande båtarna.

Servering

Under tävlingsdagarna kommer det att finnas både cafeteria med lättare förtäring och kaffe. Det kommer även finnas grillad korv samt dricka till försäljning.

Boende                                 

Vi rekommenderar Skärgårdshotellet Nynäshamn. Tel. 08 52011120

Tala om att det gäller Nynäs Offshore.

Startbekräftelse

Skickas via mail kring den 12 augusti och presenteras på www.nynasoffshore.se.

Supervisor                            

Meddelas i startbekräftelsen.

Jury                                       

Meddelas i startbekräftelsen.

Debutantansvarig

Meddelas i startbekräftelsen.

Upplysningar                        

Per Benson per.benson.2015@gmail.com, tel. +46 70 641 86 21

Johan Mellström johan@mellstrom.net, tel. +46 70 889 25 11

Mail: info@nynasoffshore.se Hemsida: www.nynasoffshore.se