Startbekräftelse Nynäs Offshore Race

EM och SM/RM-deltävlingar i Nynäshamn 16 och 17 Augusti 2019

Regler

Tävlingarna hålls enligt SVERA samt UIM reglemente och Internationella sjöfartsregler. I hamnområdet råder fartbegränsning om 5 knop.

Registrering

Registrering ska ske snarast efter ankomst och görs i tävlingssekretariatet i NSS klubbhus till höger i huvudentrén. Sekretariatets öppettider, se tidschema.

Se till att ha med följande handlingar:

  • Båtens mätbrev och motorns homologiseringshandlingar (eller motsvarande).
  • Besättningens licenser
  • Intyg Turtletest (enbart cockpitbåtar)

Rutiner för engångslicens

Förare/navigatör fyller i licensansökan, där personens klubb ska kontrollera och godkänna ansökan, som sedan sänds till arrangören senast den 8 aug. Blankett finns på SVERA:s hemsida.

Depå

Depån vid NSS-klubbvarv är låst och bevakad nattetid. Rökning är förbjuden i depån. Tankning och annan bränslehantering endast tillåten på anvisad plats i depån.

Webtracking

Enligt SVERA §10.1 är det obligatoriskt med webtracking i alla offshorerace. Tracker ska vara igång senast 1tim. före förarmötet, samt under all racing och träning. Varning och ev. bestraffning vid ej fungerande webtracking (under hela racet). Se till att uppdatera alla teamuppgifter och kontrollera att sim-kortet har pengar på kontot. Om du inte redan har tracker så kontakta snarast Sven eller Peter på info@webtracking.se (minst en vecka före tävlingen). Måste vara ordnat i förväg. Ingen möjlighet att lägga upp detta på tävlingsdagen. Kontakta Sven Hansen 0703-510093 eller Peter Wahlström 0704-192718.

Besiktning

Obligatoriskt inför tävlingen. Varje team ansvarar själva för att ta kontakt med en besiktningsman.

Besiktningstider:

Torsdag:

15.00            alla klasser

Fredag:

08.00             A, B, X

10.00             C, Classic, Z

12.00             J, M, UL, V24

Lördag:

08.00             GP1&3, Classic, A, B, X

09.00             C, V24, Z

10.00             J, M, UL

Sjösättning

Sjösättning med kran eller ramp. Kranlyft av båt får endast genomföras med lyftstroppar som är godkända vid säkerhetsbesiktningen.

Förarmöte

Enligt tidschema.

Starttid

Starttid för tävlingen finns angiven i tidschema. Startgrupper meddelas vid registreringen.

Banbeskrivning och start/mål

Masterbåtstart enligt UIM § 305. För beskrivning av bana med bild av sjökort samt start/mål, se nedan. Angivna positioner i banbeskrivningen ska ses som ungefärliga, det är upp till varje deltagare att själv kontrollera exakt position. Angiven boj/holme gäller. Sjökort 6171 gäller för hela banan.

Brytmeddelande

Om du tvingas bryta tävlingen, meddela funktionärsbåt som bär blå flagg eller ring Sambandscentralen tel. 08-52015068. Detta gäller även om du har gjort sign in, men ej kommer till start!

Banan stängd

Tider för banans stängning framgår av tidsschemat. Efter denna tid är det inte tillåtet att fortsätta tävlingen utan kvarvarande ekipage skall snarast lämna banan och ta sig tillbaka till depån.

Sign-out

Sign-out ska efter tävlingen göras på ”Notice Board” (utanför sekretariatet) senast det klockslag som finns angivet för detta i tidschema.

Bestraffning:

Diskvalificering om man kör inom ”förbjudet område”. 5 minuters tillägg per missad passering av målbojar.

Hjälm och flytväst

Hjälm och flytväst skall bäras av besättningen vid all träning och tävling. Ansvaret för val av hjälm och flytväst ligger helt hos bäraren själv. För övriga regler avseende hjälm och flytväst hänvisas till SVERA (§8.1 Hjälm) samt UIM reglemente (se § 202.02.14-15och §712-713). Flytvästens flytkraft och förmåga att vända dig i vattnet beror bl.a. på din klädsel och du måste själv testa detta. Att du gjort detta intygar du med en signering på besiktningsprotokollet.

Protester

Protest mot medtävlares båt, motor eller utrustning ska vara skriftlig och inlämnad till tävlings ledningen innan förarmötet. Övriga protester ska lämnas in till sekretariatet senast 60 minuter efter att resultatlistan anslagits. Protestavgift: 800 SEK för EM-klasser, 250 SEK för övriga klasser.

Resultat

Preliminär resultatlista anslås vid ”Notice Board” snarast möjligt efter respektive avslutad tävling. Information om beslut från Tävlingsledningen som kan påverka resultatlista så som felkörning, besiktningsanmärkning etc. anslås också på ”Notice Board”.

Priser och prisutdelning

Prisutdelning kommer att ske så snart det finns en definitiv resultatlista. Glaspriser från Kolmården Design till de tre främsta i varje klass, samt företagspriser.

Servering

Under tävlingsdagarna kommer det att finnas både cafeteria med lättare förtäring och kaffe. Det kommer även finnas grillad korv samt dricka till försäljning.

Middag

På Fredag och Lördag kväll serveras det mat vid NSS-klubbhus. I anmälningsavgiften ingår 2 stycken (Aquabike 1 st) matbiljetter per tävlingsdag till middagen. Ytterligare matbiljetter kan köpas för 100kr/st (Fredag) och 150kr/st (Lördag) i sekretariatet eller baren eller förbokas på hemsidan.

Parkering

Endast en bil per team får passerkort till depån. Övriga bilar parkerar på anvisade parkeringar.

Tävlingsorganisation

Tävlingsledning: – Anders Söderlund

Bitr. tävl. led/säkansv: – Per Benson

Sekretariat: – Pia Pettersson

Besiktningschef: – Ola Sjöberg

Samband: – Lasse Spetz

Webtracking: – Heléne Wigerman

Resultat Webtracking: – Christer Helin

Depåansv: – Pelle Malm

Miljöansv: – Pelle Malm

Bev. båtsansv: – Andreas Öhman

Speaker: – Björn Langbeck

SVERA tävlings kontrollant: – Mikael Lundblad

UIM Commissioner: – Harald Halvorsen

UIM Technical commissioner: – Jeff Broman

 

Upplysningar:

Anders Söderlund 0705120260

Mail: info@nynasoffshore.se

Hemsida: www.nynasoffshore.se

Download
Download Startbekräftelse NOR-19 PDF

 

Preliminärt tidsschema NOR och EM 2019

Torsdag 19-08-15

1500-1800          Sekretariatet öppet

1500-1900          Besiktningsmöjligheter för EM & NOR

1745                  Förarmöte inför träningstid

1800-1900          Träningstid

 

 

Fredag  19-08-16

0800-1800          Sekretariatet öppet

0800-1200          Säkerhetsbesiktning EM-båtar

0800-1300          Säkerhetsbesiktning NOR ekipage

1045                  Förarmöte inför träningstid

1100-1200          Träningstid för EM ekipage

1300                  Förarmöte EM Race 1

1400                  Förarmöte NOR

1500                  Start EM Race 1

1700                  Banan stängs EM

1700                  Start NOR

1830                  Banan stängs NOR

Ca20.00             Prisutdelning med middag

 

 

Lördag 19-08-17 

0800-1800          Sekretariatet öppet

0800-1000          Besiktning NOR-båtar och EM-båtar

0845                  Förarmöte inför träningstid

0900-1000          Träningstid EM och NOR ekipage

1000                  UIM öppet forum

1100                  Förarmöte EM Race 2

1130                  Förarmöte NOR

1200                  Kortege

1230                  Uppvisning Power Boat V8

1300                  Start EM Race 2 (ca 60 NM)

1430                  Banan stängs EM

1430                  Start NOR  (ca 50 NM)

1600                  Banan stängs

ca1800                 Prisutdelning med middag

Start/mål område

Nynäs Offshore Race Nynäs Offshore Race Nynäs Offshore Race
Nynäs Offshore Race
Nynäs Offshore Race
Nynäs Offshore Race
Nynäs Offshore Race